تحشیه

تَحشیه (write marginal notes) حاشیه­‌نگاری؛ اظهارنظر و نوشتن مطلبی به نظم یا نثر در حاشیۀ کتاب یا رساله که توسّط اهل فن صورت می­‌گیرد.

برچسب‌ها: حاشیه نگاری، تحشیه

نظر شما: