بیاض (کتابت)

​بَیاض (blank): سفیدی؛ مقابل سَواد (سیاهی). تناسب و رابطه‌ی میان سفیدی باقی‌­مانده‌ی کاغذ با سیاهی مرکّب در ابعاد گوناگون (در حرف، در کلمه، در سطر و صفحه) حائز اهمیّت است.

برچسب‌ها: بیاض

نظر شما: