حاشیه مقوایی

​حاشیه‌ی مقوّایی (pasteboard) پاسپارتو؛ مقوّای ضخیمی که دور نقّاشی آبرنگ، طرّاحی، قطعه‌ی خوشنویسی و یا عکس قرار می­‌گیرد و بین آن و شیشه‌ی قاب عکس فاصله می‌­اندازد و به این ترتیب، ضمن محافظت کار از تأثیر رطوبت به زیبایی تصویر می­‌افزاید.

نظر شما: