رکابه

​رِکابه (catchword): رِکابَک؛ پاورق؛ پای­‌برگ؛ در گذشته چندان مرسوم نبود تا صفحات را شماره­‌گذاری کنند چرا که در عمل تقریباً ناممکن بود که نسخه‌ها را به گونه­‌ای کتابت کنند تا شماره‌ی صفحات آنها با یکدیگر برابر باشد و لذا برگ­‌شماری هر نسخه فقط برای همان نسخه کاربرد داشت. پیشینیان برای ثبت رکابه چنین عمل می‌­کردند که یک یا چند واژه‌ی آغازین از صفحۀ سوی چپ را در پایین صفحه‌ی سمت راست می‌­نوشتند. این روش برای مرتّب کردن نسخه پس از آسیب دیدن و پریشان شدن برگه­‌های آن ابداع شد.[۱]


۱- صفری آق‌­قلعه، علی (۱۳۹۰)، «نسخه­‌شناخت»، تهران: میراث مکتوب، ص۱۲۳.

برچسب‌ها: پاورق، رکابه

نظر شما: