قلق

قُلُّق (book case): لفّافه؛ قولق؛ قابلق؛ محفظه؛ در اصطلاح جلدسازان، غلافی را گویند از جنس چرم و گاه قابی از پارچه‌ی گران­بها، مرواریددوزی، ملیله‌­دوزی، منجوق­‌دوزی، قلاّب­‌دوزی و یا فلز که به جهت محافظت جلدهای مزیّن و نفیس به کار می‌برده‌­اند.​[۱]


۱- محمّدلوی عبّاسی، شیرین (۱۳۸۵). واژه­نامۀ توصیفی صحّافی سنّتی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص۱۲۲.

برچسب‌ها: قلق

اشیاء پیشنهادی

نسبنامه اعراب/ نسب‌شناسی

قلائدالجمان فی التعریف بقبائل عرب‌الزمان

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدبن محمدقلی قزوینی آشوری احمدبن علی القلقشندی

نظر شما: