آرتیمانی ادهم

آرتیمانی، ادهم میرزا ابراهیم ادهم (۱۰۲۰-۱۰۶۰ق) فرزند میرزا محمدرضی آرتیمانی، از شعرای شیعه مذهب و قلندروش عصر صفویه و از شاگردان میرمحمدباقر داماد استرآبادی اصفهانی بود. میرزا ابراهیم ادهم، ابیاتی در ستایش اهل البیت (ع) سروده است و گفته شده که دیوان مختصری هم داشته است. به نظر می‌رسد که وی در روزگار خود از شهرتی برخوردار بوده، زیرا صائب تبریزی (درگذشته ۱۰۸۱ق) یکی از اشعار او را در یکی از غزل‌های خویش تضمین کرده است.

نظر شما: