ابن زینله

ابن زیله ابومنصور حسین بن محمد بن عمر بن زَیله اصفهانی (؟-۴۴۰ق) ریاضی‌دان، موسیقی‌شناس و فیلسوف ایرانی است. ابومنصور بن زیله یکی از برجسته‌ترین شاگردان ابن سینا بوده است. هانری جورج فارمر او را در محل تولد قطعاً ایرانی می‌داند. او دارندۀ رساله‌ای بلند و با ارزش در موسیقی به نام کتاب الکافی فی الموسیقی است. زرتشتی بودن او که به همین خاطر او را مجوسی‌اش گفته‌اند مورد تردید است؛ بیهقی می‌نویسد زرتشتی بودن او برای من محقق نشده.

ابن زیله در موسیقی از استاد خود ابن سینا پیروی کرده هرچند در مواردی به نگاشته‌های ابن سینا در مورد هنر عملی افزوده است. او و ابن سینا در مورد روش‌ها و تئوری‌های موسیقی که مرتبط با هنر عملی بوده است مطالبی نگاشته‌اند که پس از آنها تا حدود دو سده (تا زمان صفی‌الدین ارموی) اسناد مربوط به تئوری موسیقی کمتر مشاهده می‌شود. 

برچسب‌ها: ابن زینله

نظر شما: