انصاری مرتضی

انصاری مرتضی شیخ اعظم مرتضی انصاری شوشتری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ق) از بزرگترین فقیهان و مرجع عام شیعیان بوده‌است. او در روز غدیر، در دزفول به دنیا آمد. در کودکی پس از خواندن قرآن و ادبیات عرب به خواندن فقه و اصول پرداخت و در این دو رشته، در جوانی به درجه اجتهاد رسید. مرتضی ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدرش و دانشوران دزفول گذراند و فقه و اصول و دوره سطح را نزد عموزاده‌اش آموخت. او در سال ۱۲۳۲ به همراه پدرش به عتبات برای تکمیل دروس سفر کرد. پس از شش سال مسافرت به دزفول بازگشت و چند سالی در آنجا اقامت گزید. پس از مدتی در سال ۱۲۴۹ عازم نجف شد و به تدریس در حوزه آن دیار مشغول شد. از سال ۱۲۶۲ مرجعیت عامه به آیت‌الله شیخ محمدحسن صاحب جواهر و پس از درگذشتش، شیخ مرتضی مرجعیت عام شیعه را یافت. مرتضی انصاری، همراهان، استادان و ۳ نسل شاگردان انان احیا کننده و عامل شکل گیری عصر دوم مذهب شیعه اسلامی و فراهم شدن امکان شروع انقلاب اسلامی در قرن ۱۳ق هستند.

برچسب‌ها: انصاری مرتضی

نظر شما: