بصری فراهیدی خلیل بن احمد

بصری فراهیدی، خلیل بن احمد خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم فراهیدی اَزْدی (۹۶یا۱۰۰- ۱۷۵ق) زبان‌شناس و از جمله برجسته‌ترین پژوهشگران فقه‌اللغه عربی است که به پژوهش‌هایی درزمینه تصحیح نظام نوشتاری عربی، فرهنگ‌نویسی و عروض پرداخته‌است. براساس برخی اسناد، او از بقایای خانواده‌های ایرانی است که به فرمان انوشیروان ساسانی، یمن را به تصرف درآورده‌اند و در آنجا ماندگار شده‌اند. او به بررسی و طبقه‌بندی اوزان شعر عرب پرداخت. پیش از او علم عروض درمیان اعراب سابقه‌ای نداشته‌است. پژوهش دیگر او، که در کتاب العین تدوین شده‌است، به نگارش واژگان عربی اختصاص دارد. او در این کتاب، کلمات عربی را براساس «مخارج حروف» (و نه براساس ترتیب الفبا) مرتب کرده‌است.

نظر شما: