بعلبکی قسطا بن لوقا

بعلبکی، قسطا بن لوقا: قسطا بن لوقا بعلبکی. فیلسوف و ریاضی دان رومی الاصل است. وی در زبان یونانی با فصاحت سخن می‌گفت و عربی را نیکو می‌دانست و بسیاری از کتاب‌های قدیمی را ترجمه کرد و به تألیفات چندی پرداخت. وی در زمان مقتدرباﷲ عباسی بود و در ارمینیه به سال ۳۰۰ ق وفات یافت.

نظر شما: