پیر جمال اردستانی محمد

پیرجمالی اردستانی، محمد  پیرجمال اردستانی، عارف و شاعر و نویسنده مشهور ایرانی در قرن نهم است. از تاریخ ولادت، نام پدر و شرح حال او اطلاع دقیقی در دست نیست. در بعضی آثارش، با اشاره‌ای به نیاکان خود، می گوید که از شیراز و اهل ادب و هنر بوده‌اند. گفته‌اند که در ده کچویه سنگ، در نزدیکی شهر اردستان، متولد شده است. در آغاز به تحصیل علوم رسمی پرداخته بود، اما مدتی بعد آن را رها کرد و به سیر و سیاحت روی آورد. سلسله ارادت و اتصال طریقت پیرجمال، از طریق پیر مرتضی، به چند واسطه، به شیخ ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی می رسد. پیرجمال در عهد شاهرخ و اخلاف او می‌زیسته است. وی در آثارش به اوضاع سیاسی زمان خود و به بعضی از سلاطین عصرش اشاره کرده و گاه آنان را ستوده و گاه نکوهیده است. در رساله محبوب الصدیقین پیرجمال از ملاقات خود با الغ بیگ در سمرقند سخن می‌گوید.

نظر شما: