قلم سرفصلی

قلمِ سَرفَصلی (heading pen): قلمی که از یک­‌ونیم تا دو میلی­متر پهنا داشته باشد و قلمی است که از آن می­‌توان به عیارِ خطِّ یک خوشنویس پی برد.

برچسب‌ها: قلم سرفصلی

نظر شما: