مرکب

مُرَکَّب (ink): سیاهی؛ زگالاب؛ ماده‌­ای است که از ترکیب دوده، صمغ، زاج، مازو، و... به دست می‌­آید و نوع خشک آن را با آب محلول می­‌کنند و سپس نوک قلم را به آن آغشته کرده بر روی کاغذ می­‌نویسند.

برچسب‌ها: مرکب، قاجاریه، پوست

نظر شما: