تمبرهای نخستین ایران

​نخستین تمبرها همچون پنی سیاه، بسته به هر کشور و فرهنگ، گاه با چهره حاکمان، نشان ها و شمایل رسمیو یا تصاویر بناهای تاریخی همراه بوده اند. نخستین تمبر رسمی ایران، معروف به «تمبر باقری»نیز در دوره قاجار با نشان رسمی دولت ایران، «شیر و خورشید»، منتشر شد. در ادامه این روند چهره سلاطین قاجار از ناصرالدین شاه تا جانشینانش بر تمبر نقش بست. سری سلاطین نیز افزون بر چهره شاهان ایران، نمایی از آثار تاریخی معماری ایران را باز می نماید. در دوره پهلوی نیز این روند ادامه یافت اما با پیروزی انقلاب اسلامی چهره تمبردیگرگون شد و این دست تمبرها به تاریخ پیوستند.

برچسب‌ها:

نظر شما: