تمبرهای قاجار

​سفرهای اروپایی ناصرالدین شاه ایران را با جلوه های تازه ای از جهان نو روبرو ساخت از جمله این ره آوردها، آشنایی با خدمات پستی نوین بود. از چاپ نخستین تمبر رسمی در ایران از سال ۱۲۴۷خورشیدی، تا روچاپ حکومت موقت پهلوی بر روی تمبر احمد شاه قاجار در ۱۳۰۴ خورشیدی، تمبرهای قاجار بیش از نیم قرن رویدادهای پرتلاطم این دوره را روایت می کنند. از آمدن و رفتن شاهان، تا جنبش مشروطه خواهی مردم و قیام آذربایجان، لار، جنگل و اشغال بوشهر توسط بریتانیا همه و همه گوشه‌هایی است از تاریخی که در آینه تمبرهای دوره قاجار باز می‌تابد.

برچسب‌ها:

نظر شما: