تمبرهای خاص (روچاپ ، اشتباه چاپ و دندانه)

​از ابتدای پیدایش و نشر تمبر با روش چاپ سنگی یا لیتوگراف تا نشر به روش امروزی و با فیلم وزینک، همواره امکان بروز اشتباهاتی در چاپ تمبر وجود داشته است، ضمن اینکه پس از چاپ و در مرحله آغشتن کاغذ به چسب و برش تمبر یا دندانه گذاری نیز امکان خطا دور از انتظار نبوده است. این عوامل فنی زمینه ساز گوناگونی بسیار در تمبرها می شدند تا آنجا که مجموعه داران برای اشتباهات رایج اصطلاحات مشخص به کار می برند.تمبرهای اشتباه چاپ از جابه جایی در رنگ یا اصطلاحاً «دپلاسه» تا اشتباه «وسط وارو» و «دو طرفه»، طیف شگفت انگیزی در تمبرها ایجاد کردند.

روچاپ یا سورشارژ به این طیف افزود و علاوه بر اهمیت محتوای روچاپ، طراحی، رنگ جوهر و چگونگی ضرب مهر بر تمبر در بین مجموعه‌داران اهمیت خاصی یافت.

سورشارژ یا انگ وسیله‌ای فلزی یا لاستیکی، با طرح، نام، تاریخ یا قیمت جدید است که با جوهرهای رنگی به تمبرها چاپ می‌شد. در بین همین تمبرهای سورشارژی نیز گاهی به اشتباه یک انگ دوبار یا چندبار و یا وارونه ضرب می‌شد و تمبرهایی خاص در بین انبوه تمبرهای یکسان انگ خورده بوجود می‌آورد.

برچسب‌ها:

نظر شما: