تمبرهای متفاوت

​اولین تمبرهای ایران و جهان، پنی سیاه و سری باقری، بر روی تکه کوچکی از کاغذ چسب‌دار و به صورت تک‌رنگ منتشر شدند، اما هر چه گذشت بر تنوع تمبرها افزوده شد؛ اندازه‌ها بزرگ و کوچک شدند، گاه دندانه آمد و رفت و گاه رنگ‌ها زیاد و کم شد. چندی بعد تمبرهای یادبودی از جنس طلا یا نقره باب شد و این آغازی بود برای تولد تمبرهایی با جنس متفاوت.

پیشرفت در صنعت چاپ نیز چهره تمبر را بیش از پیش دگرگون کرده است؛ استفاده از فن‌آوری های نوین به جای چاپ سنگی یا لیتو گراف، بعد تازه‌ای را در جهان تمبر گشوده است تا آنجا کهامروزه در سراسر جهان می‌توان سراغ تمبرهایی را گرفت که به غیر از کاغذ و رنگ از مواد دیگر نیز تشکیل شده‌اند، یا ماده دیگری در آنها جایگزین کاغذ و رنگ شده؛ از نخ و پارچه و ابریشم گرفته تا فلس ماهی و حتی ذرات یک شهاب سنگ آسمانی. گاه با طراحی دو بعدی و هنگامی نیز سه بعدی.

برچسب‌ها:

نظر شما: