معراج پیامبر

​چنین گفت مهتر کائنات علیه السلام که شبی خفته بودم در خانه؛ و شبی بود با رعد و برق و هیچ حیوان آواز نمی داد و هیچ پرنده سفر نمی کرد و هیچ کس بیدار نبود و من در خواب نبودم، میان خواب و بیداری موقوف بودم [...] یعنی میان حس و عقل [...] و شبی بود با رعد و برق [...] که خانه روشن شد [ و جبرئیل] را دیدم سفید تر از برف و روی نیکو و موی جعد و بر پیشانی او نوشته لا اله الا الله به نور...

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

تصویر نگاره معراج پیامبر(ع) در موزه ملک

تمبر 9000 ریالی میلاد حضرت رسول اکرم

  • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

نظر شما: