کیومرث

​او نخستین بشر و اوّلین کسی است که از فرمان آفریدگار پیروی کرد و آفریدگار از او قبایل آریایی را آفرید.

برچسب‌ها:

نظر شما: