ضحاک

او به روایتی فرزند اهریمن بود که سه سر، شش چشم و سه پوزه داشت. او بر فرمانروایی جمشید نقطۀ پایان گذاشت. با حیلۀ اهریمن، دو مار بر شانه‌­های او سر بر آوردند که غذایشان مغز آدمیان بود. دوران فرمانروایی ضحّاک ۱۰۰۰ سال به درازا کشید و نهایتاً فریدون در قیامی به دستیاری کاوۀ آهنگر بر وی غالب شده و او را در کوه دماوند به بند کشید.

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

حدیث رجاءبن ضحاک/ نقد و تفسیر

ترجمه حدیث رجاءبن الضحاک

  • دوره تاریخی: صفویه
  • عبدالصانع علوی سبزواری محمد باقر بن محمدتقی مجلسی

نظر شما: