قانون در طب

طی سال­های 405 ـ 414 هجری قمری دانشمند بزرگ ایرانی، شیخ­الرئیس حجت الحق شرف­الملک حسین ­بن عبدالله ­بن سینا، آراء و نظرات خود دربارۀ دانش پزشکی را در کتاب القانون فی­الطب گرد آورد که به­سرعت به مهم­ترین کتاب پزشکی دورۀ اسلامی تبدیل شد. ابن سینا این کتاب را طی سال­های سفر و زندگی در گرگان، ری و همدان تألیف کرد. این کتاب خود از پنج جزء کوچک­تر (که هر کدام «کتاب» نام دارند) تشکیل شده و بر این اساس کتاب اول آن در کلیات طب، دوم در داروهای مفرد، سوم در موضوع بیماری­ها اعضای بدن، چهارم در موضوع بیماری­هایی که همه بدن را درگیر می­کنند و پنجم در موضوع داروهایی که از چند عنصر مختلف تشکیل شده‌­اند (داروهای مرکب) است. هرکدام از کتاب‌ها از اجزاء کوچک­تری تشکیل شده است.

تا قبل از قرن پنجم هجری، آثار دیگری در زمینۀ پزشکی به زبان­های فارسی یا عربی تألیف شده بود، اما مهم­ترین دستاورد ابن سینا در تألیف کتاب قانون که آن را به طور کلی با همۀ آثار پیش از خود متفاوت می­کرد و باعث استقبال بی‌پایان از آن نه تنها در تمدن اسلامی بلکه در سراسر جهان شد، ساختار منطقی آن بود که باعث می­شد مفاهیم و موضوعات در سراسر کتاب به­ سرعت بازیابی و مطالعه شوند. بر این اساس نیاز نبود کسی همه کتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه کند تا به نکتۀ مورد نظر خود برسد.

­قانون­ به سرعت مورد توجه دانشمندان داخل و خارج قلمرو عالم اسلام قرار گرفت و تمام یا بخش­هایی از آن ترجمه شد. کم­تر از یک قرن پس از تألیف آن، دست کم دو ترجمه لاتین از این کتاب در اروپا فراهم آمد. از قرن ششم به بعد، ترجمۀ این کتاب ­به فارسی نیز آغاز شد. مترجمان فارسی این کتاب کوشش خود را بیش از همه بر ترجمۀ کتاب اول قانون، که به کلیات پزشکی می­­پردازد، قرار دادند. چرا که حدود یک قرن پس از تألیف قانون سیداسماعیل جرجانی کتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی را با الگوبرداری از قانون نوشت که تا قرن­ها ایرانیان را از ترجمۀ فارسی قانون بی­نیاز ‌کرد.

برچسب‌ها:

نظر شما: