علم موسیقی


اگر چه در نگاه اول تعبیر ما از موسیقی فقط چگونگی به صدا درآوردن ابزار موسیقایی و در نتیجه تولید مجموعه صداهایی خوش و دلپذیر است، اما باید گفت در تعاریف علوم دورۀ اسلامی موسیقی دانش شناخت چگونگی به تحریر درآوردن آواها و ثبت و ضبط آن­هاست. به عبارت تا پیش از امکان «حبسِ صوت» که دستاورد دوران مدرن است، لازم بود راهی پیدا شود که بتوان آواها را نوشت و آن را برای نسل­های بعدی به یادگار گذاشت. موسیقی در دورۀ اسلامی دانشی است که می­کوشد با استفاده از قوانین ریاضی و محاسباتی، راهکاری برای ثبت و تحریر آواهای خوش به دست دهد. بر این اساس رساله­های بسیار زیادی در حوزۀ دانش موسیقی در طی قرون اسلامی به رشتۀ تألیف درآمده است که مؤلفان آن بیشتر دانشمندان ایرانی بوده اند. تا آنجا که می­توان گفت از میان علوم متداول دورۀ اسلامی، موسیقی بیش از همه متأثر از موسیقی ایران پیش از اسلام و موسیقی­دانان ایرانی قرار گرفته است.

مهم­ترین مرکز تولید آثار در زمینۀ موسیقی در تمدن اسلامی مکتب موسیقی مراغه است که چند تن از مهم­ترین موسیقی­دانان ایران از جمله عبدالقادر مراغی آثار خود را در زمینۀ موسیقی در پرتوی آرای این مکتب موسیقایی به رشتۀ تحریر در آورده‌اند. با توجه به ارتباط تنگاتنگ موسیقی و ریاضی، دانش موسیقی در طبقه­بندی علوم دورۀ اسلامی همواره یکی از شاخه­های ریاضیات به حساب می‌آید.

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

موسیقی

رساله در علم موسیقی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • عبدالله‌المؤمن نعمةالله
موسیقی

رساله در علم موسیقی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
تاریخ موسیقی

بیان پیدا شدن علم موسیقی

  • دوره تاریخی: نامعلوم

نظر شما: