رصدخانه­ ها


اگرچه پیشینۀ ساخت رصدخانه­ها در فلات ایران به دوران پیش از اسلام و حتی دوران ماقبل آن باز می­گردد اما، عواملی دست به دست هم داد تا در دوران پس از اسلام برخی از مهم­ترین رصدخانه­های تمدن اسلامی در داخل این فلات ساخته شوند. وجود زیرساخت قوی پژوهشی و نظری شامل مجموعة وسیعی از کتاب­ها در موضوع ریاضیات و هندسه از جمله آثار ترجمه ­شدۀ دانشمندان یونانی و نوشته­های دانشمندان دورۀ اسلامی، پشتیبانی حکومت­ها از پرداختن به ستاره‌شناسی، پیشرفت دانش جغرافیا و نیز پیشرفت در ساختن وسایل ستاره­شناسی باعث شدند تا مهم­ترین رصدخانه­های جهان اسلام در فلات ایران ساخته شوند. از قرن دوم هجری به بعد، رد پای ساخت رصدخانه­هایی در اصفهان، نیشابور، مرو و بلخ دیده می­شود. این کوشش با ساخته ­شدن رصدخانۀ مراغه در میانة قرن هفتم و پس از آن رصدخانة سمرقند در قرن هشتم به اوج خود می­رسد. در هرکدام از این رصدخانه­ها کوشش­های چند ده­سالۀ منجمان در رهگیری، رصد ستارگان و اقدام برای ثبت دقیق داده­های نجومی حاصل از آن به تألیف زیجی منجر می­شد و بر این اساس باید دانست که هر زیج به وسیلۀ گروهی از ستاره­شناسان و در رصدخانه­ای تهیه شده است. دستاوردهای دانشمندان ایرانی یا حلقه­های علمی تشکیل شده از دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی مشغول­ به ­کار در رصدخانه­ها باعث شد از قرن هشتم به بعد، با الگوبرداری از رصدخانه­های داخل فلات ایران رصدخانه­هایی در هندوستان و حتی چین ساخته شود. گاهی هیئتی از ستاره­شناسان اعزامی از رصدخانه­های ایران ساخت رصدخانه­هایی در خارج از فلات ایران را بر عهده داشته‌اند.

برچسب‌ها:

نظر شما: