ابوالحسن طباطبائی

ابوالحسن طباطبائی (قرن 13 ق)

از خوشنویسان دورۀ قاجار است.از نمونۀ آثارش یک قطعه نسخ و رقاع نیم دو دانگ عالی با رقم حرره الراجی ابوالحسن الطباطبائی فی سنه 1264 من الهجره المحترمه در کتابخانۀ مجلس شورای ملـــــــــــی است. این قطعه از متروکات قوام‌السلطنه بوده است.

برچسب‌ها:

نظر شما: