محمدابراهیم قمی

محمدابراهیم قمی (قرن 11 و 12 ق)

محمدابراهیم بن محمدنصیر قمی از معاریف نسخ‌نویسان سده 11 و 12 هجری قمری و از استادان مسلم این رشته در دوره سلطنت شاه سلیمان و سلطان حسین صفوی (1075 ـ 1135‌ق) بوده است. وی علاوه بر خطوط اصول، تعلیق و نستعلیق و شکسته را نیز عالی می نوشته است. میرزا احمد نیریزی از شاگردان اوست. به قول «سپهر» در تذهیب و جلدسازی نیز دستی داشته و سریع الکتابه بوده است. سالی سه قرآن کتابت می کرده و زندگی مرفهی داشته و تا آخر عمر مجرد زیسته است. تاریخ وفات او دقیقاً معلوم نیست ولی گویند تا سال 1117 هجری قمری در قید حیات بوده است. خط نسخ وی علاوه بر لطافت و نزاکت از استحکام خاصی نیز برخوردار است.(اطلس خط / حبیب الله فضائلی)

برچسب‌ها:

نظر شما: