محمدجعفر بن محمدباقر یزدی

محمدجعفر بن محمدباقر یزدی

از کاتبان خوشنویس قرن 13 ق است که عمده شهرت وی به جهت خط نسخ است. از آثار وی به نقل از صاحب احوال و آثار خوشنویسان منتخب الاعمال قطع وزیری کوچک و مذهب به خط نسخ و رقاع به تاریخ 1238، مجموعه رکن‌الدوله، ادعیه به قطع نیم ربعی به خط نسخ به تاریخ شوال 1224 ق، مجموعه شاهزاده افخم السلطنه اعتضادی هر دو با رقم «... ابن محمدباقر، محمدجعفر» [یزدی] (احوال و آثار خوشنویسان)

برچسب‌ها:

نظر شما: