میر شیخ الپورانی

میر شیخ الپورانی (قرن 10 ق)

از خوشنویسان قرن دهم هجری قمری است که نسخ و نستعلیق را استادانه می نوشته. با اینکـــــــــــــــه از خوشنویسان خاندان پورانی (نورالدین محمد و بایزید شیخ زاده) را یاد کرده‌اند ولی نامی از وی برده نشده. باتوجه به آثار به جای مانده از او مسلم است که میرشیخ قدرت قلم میرعلی را داشته و به شیوه وی قلم‌فرسایـــــی می کرده است. (احوال و آثار خوشنویسان / بیانی)

برچسب‌ها:

نظر شما: