محمدحسین زرین قلم کشمیری

محمدحسین کشمیری

از مشاهیر خوشنویسان هند و از مقربان اکبرشاه (1014 ـ 963 ق) و از وی لقب «زرین قلم» گرفته است. محمدحسین علاوه بر اینکه استاد شاهزادگان دربار بود تا زمان جهانگیر پادشاه (1037 ـ 1014 ق) میرکاتب نیز بود و به همین جهت گاهی «جهانگیر شاهی» نیز رقم زده است. محمدحسین را بعضی شاگرد عبدالعزیز دانسته اند که گویند از استاد خودفراتر رفته است و صاحب مناقب هنروران او را شاگرد میرعلی هروی می داند که بنا به گفته زنده یاد دکتر بیانی مورد شک و تردید است.

برچسب‌ها:

نظر شما: