مُمسِک الأعِنَّه

مُمسِک ­الأعِنَّه به روایت فصول­ الطّبری ـ «در بیان صورت ممسک­ العنان است. پیشینیان صورت مردی تخیّل کرده ­اند که بر دو پای خود ایستاده در شمال صورت ثور، سر او به سمت شمال و پای­ های او به سمت جنوب و کواکب مرصودۀ این صورت سیزده است و کیفیت تعیین و شماره این است که در سمت مشرق و شمال کوکب عیّوق که در مفردات معلوم شد به دوری چهار ذرع تخمیناً دوستارۀ نزدیک به هم به­ نظر می­ آید که فاصلۀ میان ایشان به قدر یک وجب قدری بیشتر می­ شود، آنکه جنوبی است و از قدر چهارم، آن کوکب اوّل است و آنکه شمالی است و از قدر پنجم، آن کوکب دوّم است و این هر دو کوکب در موضع سر این صورت­ اند و در شمال این دو کوکب تا جدی و از طرف مشرق تا کواکب رأس دبّ­ الأکبر و در سمت مغرب تا کواکب قیقاوس درین بقعه از آسمان ستاره­ ها بسیار است از اصغر قدر چهارم و از قدر پنجم و از قدر ششم هیچ­ کدام مرصوده نیستند و کسی هم تخیّل صورتی در آنها نکرده است، اگر بعدها کسی بیاید بعضی از آنها را به رصد معلوم نماید و تخیّل صورتی در آنها کند دور نیست و کوکب سیُّم، کوکب عیّوق است که کوکب درشت روشن است که در شمال ثریّا است و از اوسط قدر اوّل است و دور نیست که او را از اعظم قدر اوّل بدانیم...» (فصول الطّبری)

تصویر صورت فلکی ممسک الأعنّه از نسخه خطی صورالکواکب عبدالرحمان صوفی

مُمسِک­ الأعِنَّه به روایت اساطیر ـ در افسانه های یونانی آمده است که «اِریکتونیوس» (Erichthonius)، پسر «هفایستوس» (Hephaistos) یا به قول رومیان «وُلکان» (Vulcan)، خدای آتش و آهنگری، که به­ طور مادرزاد لَنگ بود، تصادفاً روزی گردونۀ چهاراسبه را اختراع کرد. او که بعدها پادشاه آتن شد، نام خود را به این صورت فلکی داده است.

مُمسِک­ الأعِنَّه به روایت منجّمین ـ تنها ویژگی مشترک «عیّوق» و «خورشید»، رنگ زرد آنهاست. عیّوق، غول و خورشید کوتولۀ زرد است. همچنین عیّوق از دو ستاره تشکیل شده که هر 104روز یک­بار به دور یکدیگر می­ گردند. دوقلوهای عیّوق دارای جزء سوّمی هم هستند که آن هم از دو کوتولۀ سرخ تشکیل شده و حدود یک­ ماه نوری از آنها فاصله دارد و در واقع عیّوق یک منظومۀ چهارستاره ­ای است. در کنار عیّوق، ستارۀ «المَعاذ» (ε) قرار دارد که از غـول­ های بزرگ سفـیدرنگ آسمان است و هر 27سال یک­بار در پـناه سایه­ ای قرار می­ گیرد و حـدود یک ­سال بعد دوباره به ­تدریج ظاهر می­ شود. اخترشناسان معتقدند که این ستاره، دارای ستارۀ همراهی است که ضمن گردش انتقالی خود، هر 27سال یک­بار آن را کسوف می­ کند و از این­ رو «المَعاذ» (پناه­ گیرنده) نامیده شده است. کهکشان راه شیری از این صورت می­ گذرد و بدین جهت پُرستاره است و در شرایط مساعد، 50 ستارۀ آن با چشم غیرمسلّح دیده می­ شوند. اجرام صورت ممسک­ الاعنّه عبارتند از: خوشه­ های باز NGC1857، NGC1893، M36، M37، M38 و سحابی C31 (ستارۀ شعله­ ور).

برچسب‌ها:

نظر شما: