میرزا سنگلاخ

میرزا محمدعلی قوچانی ـ میرزا سنگلاخ

خوشنویس، جهانگرد و یکی از رجال مشهور قرن سیزدهم هجری قمری است. اصالتاً از خاندان قرائی قوچان است که به خود لقب سنگلاخ داده است. وی علاوه بر خط شعر نیز می گفته و نثری بسیار ثقیل دارد که پر از لغات مهجور و دشوار است. میرزا بیست و پنج سال از عمر خود را در مصر و عثمانی در خدمت محمدعلی پاشا گذراند و سفرهایی به آسیای میانه و افغانستان و هندوستان و آسیای صغیر کرد و آثار و کتیبه های متعددی از خود باقی گذاشت. از معروفترین آثار او قطعه سنگی است به طول 270 سانتی متر و عرض 130 سانتی متــــــر با عبارت (بسم الله الرحمن الرحیم) و مطالب مختلف دیگر که هشت سال وقت برای آن صرف کرد و برای مرقد پیامبر اکرم (ص)تهیه کرده بود. وی این قطعه سنگ را به محمدعلی پاشا تقدیم کرد که مورد بی مهری واقع شد سپس به عثمانی برد و تقدیم به عبدالعزیزخان کرد که او هم التفانی نکرد پس به تبریز آورد و قصد داشت جهت مزار خود به مشهد منتقل کند که موفق نشد و این سنگ را به دیوار مزار سیدابراهیم در تبریز نصب کرد و چون خودش درگذشت در مقابل همان سنگ او را به خاک سپردند. میرزا یکصد و ده سال عمر کرد و مجردزیســـــت. از تألیفات او مجمع الاوصاف شامل اشعاری است که شعرا در مدح او سروده اند دیگر تذکره خوشنویســـــــــــــان بنام (امتحان الفضلا) که در دو جلد با خط خوش به سال 1291 در تبریز به چاپ رسیده است مرگ وی به ســـال 1294 هجری قمری واقع شد.

برچسب‌ها:

نظر شما: