میرزا عمو

میرزا ابراهیم طهرانی مشهور به میرزا عمو

مرحوم میرزا ابراهیم طهرانی مشهور به میرزا عمو از خوشنویسان چیره دست عهد ناصرالدین شاه قاجار است. وی شاگرد میرزا غلامرضا اصفهانی بود و تمام اقلام نستعلیق از خفی تا جلی را به استــــــــــــــــــادی می نوشته است. آنچه مسلم است استادی او در کتیبه‌نگاری بیشتر جلوه‌گر است. از آثار ماندگار او می توان به قسمتی از کتیبه‌های مدرسه سپهسالا‌ر، کتیبه‌های اطراف ایوان آینه امام‌زاده حمزه بن موسی بن جعفر (شهر ری)، کتیبه اطراف آرامگاه شیخ صدوق در ابن بابویه و کتیبه سردر ورودی صحن کهنه حضرت معصومه در قم به قلم پنج دانگ کتیبه با رقم «راقمه میرزا عمو ـ چو شد ز هجر نبی یکهزار و سیصد و یک» تاریخ فــــــــــــوت او معلوم نیست. (با اندکی جرح و تعدیل / احوال و آثار خوشنویسان / دکتر بیانی)

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

شعر: ناد علیا مظهر العجایب

قطعه نستعلیق ممتازقلم مشقی .چلیپا

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمد ابراهیم طهرانی (معروف به میرزا عمو)

نظر شما: