عنبرین قلم

عبدالرحیم عنبرین قلم

از خوشنویسان بزرگ سده یازدهم هجری قمری است وی از مردم هرات است که در جوانی از خراسان به هندوستان رفت و به خدمت خان خانان رسید و در کتابخانه او به خدمت مشغول شد و آثار زیبایی را در آنجا از خود به یادگار گذاشت. اما طولی نکشید که شهرت خط وی به همه جا رسید تا آنجا که به دربار جهانگیرشاه گورکانی (1012 ـ 1037) راه یافت و جزء کاتبان دربار شد و به «عنبرین رقم» ملقب گردید چندی بعد به لقب «روشن قلم» مفتخر و او خود گاهی «جهانگیرشاهی» نیز رقم کرده است. سال وفاتش معلوم نیست ولی آثار تاریـــــــخ دار او بین سالهای 999 تا 1034 ق دیده می‌شود. صاحب کتاب مآثر رحیمی می‌گوید الحال در هندوستان بعد از ملامحمدحسین کشمیری بهتر از وی کسی نیست. شرحی از قطعات و مرقعات او در احوال و آثار خوشنویســــان مندرج است. (با تلخیص از احوال و آثار خوشنویسان / بیانی ص 289)

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

نظر شما: