عباس‌قلی شاملو

عباس‌قلی شاملو (قرن 11 ق)

از خوشنویسان و شاعران گمنام سده یازدهم هجری قمری است از آثار وی دو قطعه در مجموعــــــه آقای کریم زاده است به قلم دو دانگ خوش که دوبیت شعر از سروده خود وی است با رقم «الراقمه عباس قلی شاملو» (احوال و آثار خوشنویسان / بیانی ص341)

برچسب‌ها:

نظر شما: