عبدالرحیم کاتب

عبدالرحیم کاتب (قرن 10 ق)

از خوشنویسان گمنان قرن دهم هجری قمری است از آثار وی به نقل از صاحب «احوال و آثار خوشنویسان» عبارتند از:

  • 1.یک نسخه مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری با رقم «مشقه العبد المذنب عبدالرحیم بن محمــــــــــــد قاسم الکاتب» موزه آثار اسلامی و ترک استانبول.
  • 2.یک قطعه از مرقع سیداحمد مشهدی با رقم «کتیبه عبدالرحیم بن محمد قاسم غفر ذنوبهما و ستر عیوبهما» در کتابخانه خزینه اوقاف استانبول.
  • 3.یک قطعه از مرقع امیر غیب بیک در همان کتابخانه.(احوال و آثار خوشنویسان / بیانی ص 392)
برچسب‌ها:

نظر شما: