امیرنظام حسنعلی خان گروسی

امیرنظام حسنعلی خان گروسی (13 و 14 ق)

از امرا و صاحب منصبان عهد قاجار است وی فرزند محمدصادق خان که پدر در پدر رییس ایل و حاکم ولایت گروس بوده اند. امیرنظام در سال 1236 ق در بیجار متولد شد و پس از کسب تحصیلات مقدماتـــــــی در سال 1253 در زمان سلطنت محمدشاه قاجار وارد مناصب دولتی شد به علت لیاقت و کفایت در این مناصب به سرعت مراحل رشد و تکامل را طی کرد. وی در سفر اول ناصرالدین شاه به فرهنگ در التزام رکاب بود بعد از آن نیـــــز به عنوان حکمران در ایالات مختلف ایران خدمت کرد. بالاخره بعد از مأموریت‌های بسیاری در ســـــــال 1317 ق در هشتاد سالگی در کرمان درگذشت و حسب الوصیه در جوار شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان به خــــــاک سپرده شد. امیرنظام علاوه بر هوش سرشار و مدیریت قوی دارای ذوق ادبی و هنری بود. سبک انشاء و شیــــوه خط شکسته تحریری او در عین ملاحت و استحکام از نزاکت خاصی نیز بهره مند است. وی همانند میرزا ابوالقاسم فراهانیخط پیچیده و ناخوانای شکسته را به نستعلیق نزدیک و اتصالات آن را تعدیل کرد. از وی منشـــــآت و نامه‌های زیادی در دست است که معرف استادی او در شکسته تحریری است. (احوال و آثار خوشنویسان)

برچسب‌ها:

نظر شما:

علیرضا
۲۳:۴۵:۳۷ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
Great tanks/thank you