احمد شاملو / میرزا

احمد شاملو / میرزا

میرزا احمد شاملو فرزند محمدحسین از خوشنویسان اوایل دوره قاجار بود. او علاوه بر نسخ کـــــــه خط اصلی وی بود خط نستعلیق و شکسته را نیز خوش می‌نوشته است. او را استاد خط محمدعلی میـــــــرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار می‌دانند، سال مرگ او را که در مشهد سال 1264 ق اتفاق افتاده در المآثر والآثار، منتظم ناصری و ناسخ التواریخ مسطور است، از آثار او در اقلام مختلف بسیار موجود است. مرحوم بیانی قدیمی‌ترین اثری که از وی دیده نسخه «ذخیره الآخره» در کتابخانه سلطنتی که تاریخ 1217 را دارد». (احوال و آثار خوشنویسان)

برچسب‌ها:

نظر شما: