محمداسماعیل الحسینی انجوی شیرازی

محمداسماعیل الحسینی انجوی شیرازی

پدر وی میرزا ابوالقاسم انجوی از سادات عالیات شیراز بوده و شکسته را بسیار نیکو می‌نوشته است. صاحب فارسنامه ناصری می‌گوید: میرزا اسماعیل خط شکسته را چنان خوب نویسد که کسی از ابناء فارس چون او ننویسد وی در خدمت والد ماجد خود میرزاابوالقاسم مراتب کمال را طی کرده است. تاریخ وفاتش معلوم نیست ولی صاحب فارسنامه ولادت او را 1237 ق ذکر می‌کند از خطوط دیگر او یک قطعه شکسته نستعلیـــــــق در موزه هنرهای تزئینی تهران که تاریخ 1277 ق را دارد موجود است. (فارسنامه ناصری) (دانشنامه هنرمندان ایران و جهان اسلام)

برچسب‌ها:

نظر شما: