محمد اسماعیل وصال شیرازی

  • محمد اسماعیل وصال  شیرازی(توحید)
  • پنجمین فرزند میرزامحمد شفیع وصال است و ملقب به توحید وی در سال 1246 ق  در شیرازمتولد شد و در سن 40 سالگی در وبای شیراز در سال 1286 ق از دنیا رفت و در بقعه شاهچراغ  کنار برادرش داوری به خاک سپرده شد. توحید همه خطوط را خوب می نوشت مخصوصا نسخ را خاصه قلم های خفی و غبار را استادانه می نوشت.از وی آثار زیادی به جای مانده است.

برچسب‌ها:

اشیاء پیشنهادی

ادبیات ( شعر فارسی )قرن 13

دوازده بند وصال شیرازی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدعلی محمد شفیع بن محمد اسماعیل وصال شیرازی
مرثیه

مراثی

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمد شفیع بن محمد اسماعیل وصال شیرازی
شعر فارسی

شعرهایی از وصال شیرازی،

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمد شفیع بن محمد اسماعیل وصال شیرازی
مرقعات خوشنویسی

خط و نقاشی [مرقع]: ‎۹ [نه] سطر خط نستعلیق خوش

  • دوره تاریخی: قاجاریه
  • محمدشفیع‌بن محمد اسماعیل وصال شیرازی

نظر شما: