درهم طغاتیمور تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

روی سکه: گل هشت پر وسط: لا اله الا الله محمد رسوال الله حاشیه: ابوبکر/ راست :عمر /پایین: عثمان/ چپ: علی شش ضلعی وسط : اسلطان العالم طغاتیمورخان خلد الله ملکه حاشیه شش ضلعی: ضرب....سنه تسع و ثلثین و سبعمائه
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۵۷۰
موضوع اثر : نقره بنی طغاتیمور
تاریخ خلق : ۷۳۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تیموریان, نقره
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان