سکه مسی ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه نیم رخ شاه به سمت راست با تاج و ریش بلند پشت سکه : به علت ساییدگی و خوردگی نا مشخص
شماره اموال : ۱۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۴
رنگ : قهوه ای سوخته
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان