۱۳۰۰ ریالی روز طبیعت جمهوری اسلامی

نظر شما:

۱۳۰۰ ریالی روز طبیعت با تصویر جنگل و رودخانه
شماره اموال : ۱۳۸۹.۱۰.۰۲۸۰۴
پدید آورندگان : اقای صراف زادگان و خانم طاهری (طراح)
موضوع اثر : تصویر جنگل و رودخانه
تاریخ خلق : ۷ فروردین ۱۳۸۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و زرد
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ