۱۳۰۰ ریالی تمبر روزجهانی پست جمهوری اسلامی

نظر شما:

۱۳۰۰ ریالی تمبر روزجهانی پست با تصویر سکه با ارم پست
شماره اموال : ۱۳۸۹.۱۰.۰۲۸۱۷
پدید آورندگان : اقای صراف زادگان و خانم طاهری (طراح)
موضوع اثر : تصویرسکه با آرم پست
تاریخ خلق : ۱۷ مهر ۱۳۸۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ