۲۰۰۰ریالی روز جهانی پست جمهوری اسلامی

نظر شما:

۲۰۰۰ریالی روز جهانی پست با تصویر کارتن پست
شماره اموال : ۱۳۹۰.۱۰.۲۸۵۳۰
پدید آورندگان : اقای دهقان (طراح)
موضوع اثر : تصویر کارتن پست
تاریخ خلق : ۱۷ مهر ۱۳۹۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : چاپ , کاغذ