نامه ملک التجار به پسرش حسین درباره اعزام نایب علیخان جهت گرفتن اجاره های عقب افتاده املاک و متصرفات خراسان به انضمام دستور العمل ملک التجار به مشارالیه در این باب و فروش چوب های کاج جنگلی به قونسولگری روسیه به تاریخ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به اعزام نایب علیخان جهت گرفتن اجاره های عقب افتاده املاک و متصرفات خراسان به انضمام دستور العمل ملک التجار به مشارالیه در این باب و همچنین نامه وی به حاج حسین آقا در مورد فروش چوب های کاج جنگلی به قونسولگری روسیه به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۸۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
تاریخ خلق : ۱۶ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان