نامه محمدکاظم به پسرش حسین درباره دعاوی عبدالحسین زوار، اقدامات معاون الایاله، تشکیل محکمه تمیز و........ ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به رسیدگی به دعوی های حاجی عبدالحسین زوار، معاون التجار و شوکة الدوله، درخصوص اقدامات تقی خان و حاجی نقیب قمی وکیل وی در مشهد، مذاکره با ادیب الممالک رئیس عدلیه نیشابور، تشکیل محمکه تمیز در تهران، محاکمه ظهیر همایون رئیس شعبه چهارم ابتدائی حقوق، معرفی معین السادات وکیل جهت وکالت امور حاج حسین آقا در خصوص شخص صاحب اختیار استاندار جدید خراسان به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۱۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۲۹ شعبان ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان