نامه هایی از اشخاص و در موضوعات مختلف ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

چند برگ سند متفرقه شامل یک برگ حساب سیاقی با تاریخ ۱۳۲۸ه.ق به انضمام دو پاکت نامه با عناوین کاغذ مشهدی ملا جلال السلطان در خصوص املاک زورآباد و سواد فرمان چناران به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۳۶
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : فرمان, سواد, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان