نامه عبدالحسین ملک به حسین ملک در مورد اقداماتش در زمین ایشان که جهت خیابان سازی تصرف شده است ۱۳۱۱ش پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالحسین ملک از مشهد به حسین ملک در مورد اقدامات خود در زمینه زمین ایشان که جهت خیابان سازی تصرف شده است به تاریخ ۱۳۱۱ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۲۰
پدید آورندگان : عبدالحسین ملکی (نویسنده)
موضوع اثر : تصرف زمین
تاریخ خلق : ۱۰ آذر ۱۳۱۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان