گزارش اختلاف حسین ملک و اداره بلدیه در خصوص تصرف مقداری از املاک وی در مشهد جهت خیابان سازی ۱۳۱۲ش پهلوی

نظر شما:

گزارش اختلاف حسین ملک و اداره بلدیه در خصوص تصرف مقداری از املاک وی در مشهد جهت خیابان سازی به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۲۸
پدید آورندگان : عبدالحسین ملکی (نویسنده)
موضوع اثر : تصرف زمین
تاریخ خلق : ۲۷ آبان ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان