نامه عبدالحسین ملک به حسین ملک در خصوص زمین منازل و عدم پرداخت بدهی توسط حاجی عبدالرسول و سایر افراد ۱۳۱۲ش پهلوی

نظر شما:

نامه عبدالحسین ملک از مشهد به حسین ملک در تهران در خصوص اقدامات خود در زمینه موضوع زمین منازل و عدم پرداخت بدهی توسط حاجی عبدالرسول و سایر افراد به تاریخ ۱۳۱۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۳۰
پدید آورندگان : عبدالحسین ملکی (نویسنده)
موضوع اثر : زمین و بدهی
تاریخ خلق : ۲۲ آذر ۱۳۱۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان