نامه غلامرضا فضلی به حسین ملک در مورد از کار افتادگی خود و تقاضای مساعدت مالی به وی ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه غلامرضا فضلی مستخدم سابق کارخانه قند آبکوه به حسین ملک در مورد از کار افتادگی خود و تقاضای مساعدت مالی به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۰۲
پدید آورندگان : غلامرضا فضلی (نویسنده)
موضوع اثر : مساعدت مالی
تاریخ خلق : ۱۰ فروردین ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان